Kategorier
Allmänt

Gör marksanering inför husbygget

Många gamla bensinmackar är nu nerlagda, och innan man får lov att bygga en skola, förskola eller ett bostadshus på tomten behöver man undersöka marken och sanera den från farliga ämnen.

Markytan mitt inne i en stad är värdefull, och det talas ofta om att man ska förtäta staden. Om man bygger ett stort flervåningshus på platsen där en gammal bensinmack har varit, får man en hel mängd nya bostäder och plats för fler invånare. Men det är inte så enkelt att man bara kan jämna allt med marken och börja bygga direkt. Först måste man se till att det inte finns giftiga ämnen, kemikalier eller andra föroreningar i marken. Man måste kontakta ett företag som är specialister på marksanering.

Marken behöver renas

Det är många års spill och utsläpp från en verksamhet som ett tvätteri eller en bensinmack som har droppat ner i marken. I vissa fall ligger tankar även under jord, och man kan inte veta om allt har hållit helt tätt. Marken kanske inte alls är speciellt kontaminerad, men man måste ta reda på det exakta förhållandet och göra noggranna mätningar som ska protokollföras och dokumenteras.

Själva marksaneringen görs av ett expertföretag och de har kontakt med kommunens miljökontor. Alla prover analyseras och man måste också avgöra hur stort det kontaminerade markområdet är för att kunna sanera precis där det behövs. Det får inte finnas gifter eller farliga kemikalier i marken under ett bostadshus eller skola. Vid en marksanering schaktar man bort kontaminerad jord och lägger dit ny.