Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – undersök stammarna

Det är ofta de saker man inte ser som tenderar att kosta allra mest då de går sönder. Detta gäller såväl för villaägare som för ägare av fastigheter, företag och BRF:er. Ett typiskt exempel på detta gäller stammarna som löper på insidan av huskroppen och som är det vedertagna namnet för rör och ledningar för vatten och avlopp.

Dessa syns inte och man kan därför vaggas in i en falsk säkerhet att allt är okej – tills dessa att något av rören i fråga spricker och man får konsekvenserna i form av en vattenskada på halsen. Det är därför det är viktigt att anlita en rörmokare i Stockholm som A) kan inspektera stammarna och B) vidta åtgärder i syfte att säkerställa kvalitet.

Anlitar du som fastighetsägare en rörmokare i Stockholm för en rörinspektion så innebär detta att rörmokaren använder sig av mer avancerad teknik. Undersökningen av stammarna sker metodiskt och med hjälp av slangar utrustade med kameror. Detta gör att en rörmokare i Stockholm i realtid kan göra noteringar om eventuella avvikelser och därefter sammanställa alla dessa i ett protokoll. Om det skulle visa sig finnas problem så finns primärt tre stycken alternativa lösningar i form av dessa:

  • Stamspolning. Detta innebär att er rörmokare i Stockholm med hjälp av varmt vatten och högt tryck spolar alla stammar rena från smuts och saker som visat sig fastna. Ett ytterst effektiv sätt att skapa ett bra flöde genom rören igen.
  • Stambyte. Det största och dyraste projektet som innebär att man går in via badrumsväggarna i varje lägenhet och byter ut stammarna eftersom. Detta kräver uppoffringar från alla som bor i fastigheten och det handlar dessutom om en kostnad i att återställa alla badrum efteråt. Ett stambyte kan emellertid vara nödvändigt om de andra alternativen inte visar sig gångbara.
  • Relining. Detta är ett relativt nytt sätt att laga stammar genom och det innebär att en rörmokare i Stockholm sprutar in plast som härdar inne i de befintliga stammarna. Genom detta får man nya stammar – inuti de gamla. Det ger bra effekt och till en ganska låg kostnad, men givet är att det heller inte går att genomföra hur många gånger som helst. Ibland är, som sagt, ett stambyte ett måste.