Kategorier
Juridik

En arvstvist görs ofta upp i rätten

Ofta är folk obenägna att ge upp sina rättigheter godvilligt. Många arvstvister går till rättegång även om processen med en arvstvist tar år att genomföra. 

Gäller det stora summor i ett testamente uppstår lätt arvstvister. Arvingar känner sig blåsta och vill klaga någonstans. Gamla konflikter inom en familj kommer fram i ljuset när någon dör och arv ska fördelas. 

Studier visar att det inte är mer än cirka tio eller femton procent av arvstvister som kan lösas genom att parterna frivilligt blir överens. Troligen är det så starka känslor inblandade att det inte enbart handlar om pengarna. 

Orsaker till arvstvist 

Eftersom lagen anger vem som räknas som arvingar borde det inte uppstå någon arvstvist. Men vad är man oeniga om? Det kan gälla testamentets giltighet, särkullbarn som vill ha sin del av ett arv, och någon kan har blivit lovad ett arv utan att ha något skriftligt bevis alls. 

En hushållerska har ingen arvsrätt, och vilka löften som än har utväxlats måste det finnas ett giltigt testamente för att det ska kunna bli något arv alls. I många fall gör de inblandade upp i godo, och den som blivit blåst kan få viss kompensation. Men i många fall blir ärendet en arvstvist som för avgöras i domstolen.

Jurister hjälper vid arvstvister

Det kan vara skönt att få prata med en sakkunnig jurist om man känner sig orättvist behandlad. I många fall är det helt klart vad som är rätt och fel i lagens mening. Juristen kan ta sig an dessa ärenden och driva arvstvister så långt klienterna önskar. 

Ett ärende tar mellan ett och två år att behandla, så det är en lång process att få rätt i en arvstvist. Många tycker ändå att det är värt besväret, även om det leder till en utdragen släktfejd och många bittra ord.